Over onze club

De Katwijkse Damclub KDC is opgericht op 3 februari 1934. In 2016 had de club 23 leden, waarvan 7 jeugdspelers. KDC speelt met 2 teams mee in de provinciale competitie van de ZHDB, de Zuid-Hollandse Dambond. Daarnaast worden er elk jaar een interne clubcompetitie, het Sneldam Kampioenschap van Katwijk en het Open Kampioenschap van Katwijk gespeeld. 

55+ Bijeenkomsten

Bij voldoende animo we op maandagmiddag speciale 55+ bijeenkomsten voor beginnende huisdammers van 14:00 tot 16:00 uur in wijkgebouw 't Zandgat van wijkvereniging Noord / Noord-Oost in Katwijk. Neem contact met ons op als u wilt meedoen!

Speelavond

Onze speelavond is op dinsdagavond in wijkgebouw 't Zandgat van wijkvereniging Noord / Noord-Oost in Katwijk.

De jeugd speelt van 18:45 tot 19:45 uur.

De senioren spelen van 20:00 tot 23:59 uur. 

Contributie

Bij het vaststellen van de contributie onderscheidt de KNDB vier ledencategorieën.

  • Als senior wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van twintig jaar bereikt of bereikt heeft.
  • Als junior wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van tenminste zeventien en ten hoogste negentien jaar bereikt of bereikt heeft.
  • Als aspirant wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van tenminste veertien en ten hoogste zestien jaar bereikt of bereikt heeft.
  • Als pupil wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van tenminste elf en ten hoogste dertien jaar bereikt of bereikt heeft.
  • Als welp wordt aangemerkt diegene die in het lopende kalenderjaar maximaal de leeftijd van tien jaar bereikt.

De contributie van KDC is per seizoen en loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar.
De contributie bedraagt:

  • 40 euro voor aspiranten/pupillen en welpen
  • 45 euro voor junioren
  • 75 euro voor senioren 

Donateurs

Bent u niet in de gelegenheid om te komen dammen, maar draagt u onze club wel een warm hart toe, dan is het natuurlijk ook mogelijk om donateur te worden.

Als donateur wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke evenementen en gebeurtenissen.

U bent al donateur vanaf 10 euro per jaar.

Bestuur

Bestuur

Op de foto van links naar rechts:

Webmaster

John Bruin

Voorzitter

Jack

Jack van der Plas
Steenbok 7
2221 PX  Katwijk
06 - 42456851

Secretaris en
waarnemend penningmeester

Gé Berbee
Herenweg 51
2201 AE   Noordwijk
071 - 3620513

Jeugdleider

Arjan Varkevisser